Bestattung Laakirchen, Bestattung Lindach, Bestattung Steyrermühl, Bestattung Oberweis, Bestatter von Laakirchen, Bestatter in Laakirchen
0699 17142091

bestattung peter huemer
bestattung peter huemer
07613 2350    oder   0699 17142091

bestattung peter huemer


im Gedenken an die verstorbenen in laakirchen

Suche nach Verstorbene 
 1992   I - II - III - IV     1993   I - II - III - IV     1994   I - II - III - IV     1995   I - II - III - IV


 1996   I - II - III - IV     1997   I - II - III - IV     1998   I - II - III - IV     1999   I - II - III - IV


 2000   I - II - III - IV     2001   I - II - III - IV     2002   I - II - III - IV     2003   I - II - III - IV


 2004   I - II - III - IV     2005   I - II - III - IV     2006   I - II - III - IV     2007   I - II - III - IV


 2008   I - II - III - IV     2009   I - II - III - IV     2010   I - II - III - IV     2011   I - II - III - IV


 2012   I - II - III - IV     2013   I - II - III - IV     2014   I - II - III - IV


2015    2016   2017    2018    2019    2020   2021   2022